05. 06. 2023

Tisková zpráva: Jak jsou na tom Češi s hrdostí?

Většina Čechů je na své češství hrdá. Pocit hrdosti je pevnější u společensky aktivních lidí

K hrdosti na svou státní příslušnost se hlásí 88 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který nechal realizovat český výrobce triček CityZen pro neziskovou organizaci Čeští mistři. Síla hrdosti i ochota veřejně projevit své postoje roste u Čechů s tím, zda a jak se společensky angažují – například zapojením do veřejné úklidové akce. Výsledky průzkumu mezi více než 1000 respondenty také ukázaly, že Češi jsou nejvíce pyšní na historické a kulturní památky, přírodu nebo na české výrobky a řemeslníky. Naopak nejméně na politiky a politiku.

Většina Čechů je hrdých na své občanství, z toho ale celých 38 procent v průzkumu uvedlo, že je spíše hrdých. Podstatný vliv na přesvědčení o své hrdosti má to, zda se lidé zapojují do společenského dění.

„Hrdými jsme zvláště tehdy, pokud přiložíme ruku k dílu, platí to i pro národní hrdost. Kdo třeba ve svém volném čase trénuje mládež, řídí družstvo, předsedá spolku, pomáhá lidem nebo uklízí v okolí, je hrdější na Česko, protože Česko je i jeho dílem,“ vysvětluje sociolog Jan Schmid z agentury Perfect Crowd. Nejčetnější ze sledovaných aktivit, které lidé v uplynulém roce nejčastěji podnikli, byla účast na veřejné úklidové akci a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Stydliví šikulové

Téměř dvě třetiny respondentů si myslí, že Česko má dobré jméno v zahraničí. Výrazně ale převažují ti, co uvádějí „spíše“ (50 procent). Silnější vnímání je patrné u těch, kteří jsou skutečně hrdí na svou národnost a u lidí, kteří v posledních třech letech byli v zahraničí, a mají tak možnost vnímání České republiky cizinci osobně vyhodnotit.

Průzkum také ukázal, že Češi za největší úspěchy považují historické a kulturní památky a přírodní krásy. Více než třetina je hrdá na české osobnosti, české výrobky a řemesla nebo sportovní úspěchy. Přibližně každý pátý na vědu, tradice a humor. Za nejslabší článek označili respondenti politiku a politiky. V žebříčku se nachází až na samém chvostu, jako úspěšné je ohodnotila jen dvě procenta dotazovaných.

Pro bezmála polovinu lidí vystihuje češství za hranicemi Česka vynalézavost. Výraznější postavení v hodnocení mají dle výsledků průzkumu i vlastnosti, jako jsou přizpůsobivost (40 procent) nebo nadhled (38 procent). „Je to zejména talent, šikovnost a zlaté české ručičky, které píší neustále další a další úspěšné příběhy, které České republice získávají dobré jméno doma i ve světě. V mnoha směrech jsme skutečnými mistry v tom, co děláme, i když si to třeba vždy neuvědomujeme,“ říká Lenka Jehličková, předsedkyně spolku Čeští mistři, který má za cíl zvyšovat povědomí o úspěšných Češích, jejich dílech či dovednostech z různých oblastí, a přeneseně tak podpořit pocit hrdosti na Česko.

Pro silnější pocit hrdosti Čechů v zahraničí existují i překážky. Vedle politické a ekonomické situace je to například špatná jazyková vybavenost (35 procent), přibližně pětina za ni považuje neschopnost prosadit se a každý čtvrtý uvádí jako bariéru nedůvěru v sám sebe.

„Vnímáme se jako stydliví šikulové. Možná neumíme perfektně anglicky, možná se trochu stydíme, neumíme zcela prodat svoje schopnosti a prezentovat se, ale za to se od ostatních odlišujeme vynalézavostí, schopností najít neobvyklé řešení, přizpůsobivostí, schopností najít cestu i při zhoršených podmínkách, jistým nadhledem a také schopností zachovat si humor i ve složitých dobách,“ doplňuje Jan Schmid z agentury Perfect Crowd.

Za skutečnou hrdost se lidé nestydí

Svůj postoj je 64 procent z oslovených ochotno vyjádřit veřejně například potiskem na tričku. Častěji pak lidé, kteří jsou skutečně hrdí na českost a ti, co jsou společensky aktivnější. Bezmála polovina by si jako preferovaný motiv vyjadřující hrdost na Českou republiku vybrala na své oblečení symbol (43 procent) a také přírodní památku (40 procent).

Zajímavostí je, že silný pocit hrdosti u Čechů prokazatelně také roste s věkem. Nejintenzivnější je u lidí starších padesáti let (59 procent), naopak nejslabší ve věku mezi osmnácti a devětadvaceti lety (44 procent). Podle autorů průzkumu to může být způsobeno větším důrazem na individualitu mladých, která jim brání se ztotožnit s větším celkem, ale i většími nároky na Česko a českost, když srovnávají naši zemi se Západem.

Informace o průzkumu

Průzkum prováděla agentura Perfect Crowd na začátku roku 2023. Zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1007 respondentů dospělé české populace ve věku 18 až 60 let. Reprezentativita byla kontrolována kvótně pro pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram