22. 05. 2024

Když Kafku nakreslí Blecha: Souhra českých mistrů minulých i současných

Jedním z dalším mistrů, kterému jsme se rozhodli věnovat, je Franz Kafka. Ačkoli není tento německy píšící spisovatel „českým“ mistrem v plném slova smyslu, je neodmyslitelně spjatý s naší literární historií. Franz Kafka se narodil se v roce 1883 v Praze do židovské rodiny pražských Němců. V té době byla německá komunita v Praze poměrně početná, a tak není divu, že se zde objevilo hned několik významných literárních talentů. Vedle Kafky je známým představitelem Pražských Němců například Max Brod nebo Gustav Meyrink.

Proč Kafkova díla dodnes tolik rezonují svými čtenáři a získávají si své obdivovatele i mimo řady nadšených knihomolů?

Kafkova díla byla silně ovlivněna mystikou a energií Prahy, kulturou a lidmi, kteří zde žili, ale také nestabilní politickou a společenskou situací ve střední Evropě na počátku 20. století. Vyznačují se temnou atmosférou, surrealistickými prvky a reflexí lidského vnitřního světa. Brilantně dokázal vystihnout všechna zákoutí lidské mysli a povahy a přednést je čtenáři s až šokujícími detaily. Právě cit pro zobrazení všech možných poloh lidské osobnosti a psychiky je v jeho díle nadčasový a mrazivě přesný. Jeho romány a povídky zkoumají témata jako je byrokracie, absurdita reality, izolace a existenciální úzkost. Mezi nejznámější díla patří Proměna, Proces nebo Zámek.

Kafkova práce byla inspirací pro mnoho dalších českých spisovatelů a umělců. Přinesl nový pohled na lidskou existenci a podnítil kritické myšlení a interpretaci reality. Mnohými milován, mnohými nepochopen, mnohými zavrhován. Každý, kdo se s Kafkou setkal byť jen prostřednictvím jediné povídky, ví, že tento ve skutečnosti malý, štíhlý a nenápadný mužíček s ostrým pohledem, jak jej vykreslují dobové černobílé fotografie, patřil mezi velikány literatury a ikony, které proslavily Prahu daleko za hranicemi České republiky. Proto si bezpochyby zaslouží své místo mezi českými mistry.

Blecha a Kafka, co mají společného?

Takto komplikovanou a zároveň významnou osobnost jsme nemohli k tvorbě svěřit jen tak někomu. Grafik a karikaturista Josef Blecha se úkolu zhostil se ctí a předvedl hned několik precizních návrhů, z nichž vítězný zdobí naše kafkovské tričko. Děkujeme panu Blechovi, bude nám ctí šířit odkaz Franze Kafky na triku zdobeném právě jeho karikaturou. Triko uvádíme ke 100. výročí Kafkova úmrtí.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram