Většina Čechů je na své češství hrdá. Pocit hrdosti je pevnější u společensky aktivních lidí

K hrdosti na svou státní příslušnost se hlásí 88 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který nechal realizovat český výrobce triček CityZen pro neziskovou organizaci Čeští mistři. Síla hrdosti i ochota veřejně projevit své postoje roste u Čechů s tím, zda a jak se společensky angažují – například zapojením do veřejné úklidové akce. Výsledky průzkumu mezi více než 1000 respondenty také ukázaly, že Češi jsou nejvíce pyšní na historické a kulturní památky, přírodu nebo na české výrobky a řemeslníky. Naopak nejméně na politiky a politiku.

Většina Čechů je hrdých na své občanství, z toho ale celých 38 procent v průzkumu uvedlo, že je spíše hrdých. Podstatný vliv na přesvědčení o své hrdosti má to, zda se lidé zapojují do společenského dění.

„Hrdými jsme zvláště tehdy, pokud přiložíme ruku k dílu, platí to i pro národní hrdost. Kdo třeba ve svém volném čase trénuje mládež, řídí družstvo, předsedá spolku, pomáhá lidem nebo uklízí v okolí, je hrdější na Česko, protože Česko je i jeho dílem,“ vysvětluje sociolog Jan Schmid z agentury Perfect Crowd. Nejčetnější ze sledovaných aktivit, které lidé v uplynulém roce nejčastěji podnikli, byla účast na veřejné úklidové akci a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Stydliví šikulové

Téměř dvě třetiny respondentů si myslí, že Česko má dobré jméno v zahraničí. Výrazně ale převažují ti, co uvádějí „spíše“ (50 procent). Silnější vnímání je patrné u těch, kteří jsou skutečně hrdí na svou národnost a u lidí, kteří v posledních třech letech byli v zahraničí, a mají tak možnost vnímání České republiky cizinci osobně vyhodnotit.

Průzkum také ukázal, že Češi za největší úspěchy považují historické a kulturní památky a přírodní krásy. Více než třetina je hrdá na české osobnosti, české výrobky a řemesla nebo sportovní úspěchy. Přibližně každý pátý na vědu, tradice a humor. Za nejslabší článek označili respondenti politiku a politiky. V žebříčku se nachází až na samém chvostu, jako úspěšné je ohodnotila jen dvě procenta dotazovaných.

Pro bezmála polovinu lidí vystihuje češství za hranicemi Česka vynalézavost. Výraznější postavení v hodnocení mají dle výsledků průzkumu i vlastnosti, jako jsou přizpůsobivost (40 procent) nebo nadhled (38 procent). „Je to zejména talent, šikovnost a zlaté české ručičky, které píší neustále další a další úspěšné příběhy, které České republice získávají dobré jméno doma i ve světě. V mnoha směrech jsme skutečnými mistry v tom, co děláme, i když si to třeba vždy neuvědomujeme,“ říká Lenka Jehličková, předsedkyně spolku Čeští mistři, který má za cíl zvyšovat povědomí o úspěšných Češích, jejich dílech či dovednostech z různých oblastí, a přeneseně tak podpořit pocit hrdosti na Česko.

Pro silnější pocit hrdosti Čechů v zahraničí existují i překážky. Vedle politické a ekonomické situace je to například špatná jazyková vybavenost (35 procent), přibližně pětina za ni považuje neschopnost prosadit se a každý čtvrtý uvádí jako bariéru nedůvěru v sám sebe.

„Vnímáme se jako stydliví šikulové. Možná neumíme perfektně anglicky, možná se trochu stydíme, neumíme zcela prodat svoje schopnosti a prezentovat se, ale za to se od ostatních odlišujeme vynalézavostí, schopností najít neobvyklé řešení, přizpůsobivostí, schopností najít cestu i při zhoršených podmínkách, jistým nadhledem a také schopností zachovat si humor i ve složitých dobách,“ doplňuje Jan Schmid z agentury Perfect Crowd.

Za skutečnou hrdost se lidé nestydí

Svůj postoj je 64 procent z oslovených ochotno vyjádřit veřejně například potiskem na tričku. Častěji pak lidé, kteří jsou skutečně hrdí na českost a ti, co jsou společensky aktivnější. Bezmála polovina by si jako preferovaný motiv vyjadřující hrdost na Českou republiku vybrala na své oblečení symbol (43 procent) a také přírodní památku (40 procent).

Zajímavostí je, že silný pocit hrdosti u Čechů prokazatelně také roste s věkem. Nejintenzivnější je u lidí starších padesáti let (59 procent), naopak nejslabší ve věku mezi osmnácti a devětadvaceti lety (44 procent). Podle autorů průzkumu to může být způsobeno větším důrazem na individualitu mladých, která jim brání se ztotožnit s větším celkem, ale i většími nároky na Česko a českost, když srovnávají naši zemi se Západem.

Informace o průzkumu

Průzkum prováděla agentura Perfect Crowd na začátku roku 2023. Zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1007 respondentů dospělé české populace ve věku 18 až 60 let. Reprezentativita byla kontrolována kvótně pro pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště.

Jmenuji se Konstancie a v rámci projektu Čeští mistři jsem byla oslovena ke spolupráci jako jeho ambasadorka. Je mi ctí a potěšením se na něm podílet.

A proč jsem se tak rozhodla? Vedly mě k tomu hlavně dvě věci. Ta první je sdílení úžasné myšlenky a poslání, kterou Čeští mistři reprezentují. A tou druhou je budoucí poslání a tím je díky prodeji triček pomáhat potřebným.

Jako pro maminku dvou úžasných dětí, které vedeme s manželem k tomu, aby pomáhaly těm, kteří něco sami nezvládají mnohdy díky nečekaným ranám osudu, je pro mě osobně moje role v projektu velkou výzvou.

Díky mému manželovi, jsem se stala administrátorkou jedné z největších soukromých sbírek českého umění, kterou v 90. letech začal budovat. Moje práce v Galerii Zlatá husa spočívá nejen v její správě, ale i v pořádání výstav, organizaci zápůjček v Česku i v zahraničí, v poskytování reprodukcí pro studijní a publikační účely mnoha institucím. A v neposlední řadě i v organizování komentovaných prohlídek nejen pro dospělé, ale i pro dětské návštěvníky naší galerie. Již dlouhodobě pořádáme prohlídky nebo výtvarné workshopy pro žáky základních i středních škol.

V tomto bodě se prolíná i moje další role. Jsem spoluzakladatelkou a spolumajitelkou základní školy Smart Academia. Při pořádání výtvarných akcí nejen pro děti z naší školy jsem si uvědomila, jak je důležité povídat si s nimi o výtvarném umění, o příbězích obrazů a jejich tvůrců. O historických a kulturních souvislostech, které později mohou aplikovat třeba v dějepise, českém jazyce, společenských vědách apod.

Uvědomila jsem si, že některé děti mi úplně s klidem na otázku: „Co je to galerie?“ odpoví, že přeci nákupní centrum na Smíchově… Nevím, jak vám, ale mně z toho bylo smutno. Takže pokud se nově startujícím projektem Čeští mistři podaří vnímání kulturních a společenských hodnot u nás alespoň trochu změnit, budu tomu moc ráda.

A co jiného ještě dělám? Podívejte se sami.

Jak jsem se dostala k projektu Čeští mistři?  

Jste zvědaví? Tak si nalejte sklenku vína, uvařte čaj nebo kávu a přečtěte si krátký příběh…

Vše začalo vlastně úplně z jiného konce. Reklamou v televizi. Reklamou, kterou spousta z vás určitě viděla. Krásná usměvavá slečna polévá červeným vínem fešáka v tričku. A to tričko je kouzelné, protože na něm nejenom není vidět skvrna po víně, ale ještě ke všemu ty červené kapky stečou dolů a triko je stále jako nové.

Tak mě napadlo jako majitelku vinařství, že bych mohla oslovit výrobce a zkusit se domluvit, zda by to červené víno v reklamě nemohlo být od nás.

Přítel Google mi po zadání hesla CityZen prozradil jedno velké překvapení. Jedním ze zakladatelů, spolumajitelů firmy a také jejím finančním mozkem je můj bývalý spolužák z chrudimského gymnázia. Z vyššího obdivovaného gymnaziálního ročníku 4. D (maturitní ročník 1994), Martin Burkoň. Vybavilo se mi pár vzpomínek nejen na studium, ale hlavně na pár neopakovatelných mejdanů z devadesátek, kde jsme se s Martinem potkávali.

Tak jsem si dodala odvahy, Martinovi se ozvala a domluvili jsme si setkání v Chrudimi u dobrého oběda.

Nejen, že jsme si báječně popovídali, jako kdybychom se neviděli jen pár dnů, ale hlavně jsme si začali pohrávat s myšlenkou spolupráce, která začala po pár týdnech nabývat skutečných obrysů.

Martin se také po nějaké době ozval s tím, že bychom se mohli setkat společně s jeho partnery u skleničky vína, abychom se všichni seznámili a poznali se.

Potkali jsme se záhy opět s Martinem a také s Pavlem Hrstkou, ředitelem CityZen. Bohužel v prvním kole bez Reného Němečka, tvůrce tohoto neobyčejného trika.

Martinův briefing o Pavlovi: Je to ostřílený obchodník, zakladatel internetové lékárny, velké eso a nemá na Tebe moc času….

Ufff, díky. Takže mám před sebou něco jako zkoušku z maturity. Patnáct minut na to, abych zaujala projevem, prezentací a nebyla jen Martinova mladší spolužačka z gymplu.

Pavel s Martinem přijeli za mnou do Prahy do naší Galerie Zlatá husa, kde bylo vše připraveno. Moje obavy z toho, že jednání bude krátké, se velmi záhy rozplynuly. Asi po půl hodině jsme společně rozpovídali jako přátelé, kteří se znají dlouho. O všem. O nás, našich rodinách, našich zálibách. O dobrém víně, které jsme pili. Snad až po dvou hodinách jsem se osmělila zeptat, zda bych tedy mohla pustit prezentaci naší možné spolupráce. Pánové „překvapivě“ nebyli proti, a tak jsem zběžně nastínila naši myšlenku ve vinařství Tanzberg o vzájemné podpoře českých značek, kterou jsme během období covidu úspěšně rozjeli (ale o tom někdy jindy a jinde).

Poslední částí prezentace byla nabídka unikátní spolupráce mezi CityZen a Galerií Zlatá husa, která spravuje jednu z nejvýznamnějších sbírek českého výtvarného umění. Před Pavlem a Martinem se na velké projekční obrazovce představily návrhy triček CityZen s motivy obrazů českých výtvarných mistrů.

Opravdu ráda vzpomínám na ten moment, kdy jsem bez komentáře pouštěla snímek za snímkem a kluci se tiše, ale se zájmem, dívali. U posledního snímku se na mě Pavel podíval a řekl: „To je ono. Tohle jsem celou dobu hledal.“

A z Martinova varování, že Pavel má málo času, nezbylo také nic. Upřímně řečeno, po šesti hodinách, které utekly ani nevím jak, jsem něco zjistila...

Zjistila jsem, že na dávné přátelství můžete lehce navázat. Zjistila jsem, že kluci jsou naladěni na stejnou notu jako já. Zjistila jsem, že jsme si sedli, že nás všechny spojují stejné životní pohledy a hodnoty.  To objevné a náhle pojmenování společné myšlenky, která podpoří naši národní hrdost, se v tu chvíli stalo naším společným tématem.

Po pár dnech se ozval Pavel s již velmi konkrétní nabídkou spolupráce projektu, do kterého již byla zapojena i Czech Promotion, jedna z neprestižnějších PR agentur v Česku. Společně, i s mým manželem, kterého myšlenka oslavy Českých mistrů také nadchla, jsme zažili velmi kreativní a dynamický brainstroming, jehož finální výstup si nyní dovolujeme představit.

Čeští mistři totiž nejsou schováni pouze mezi umělci a jejich díly, která můžete najít v Galerii Zlatá husa. Čeští mistři jsou pojem, který je nadčasový a který obsáhne neuvěřitelné množství okruhů a témat.

Proto jsme se společně s kluky ze CityZen rozhodli přenést velká jména a témata naší minulosti či současnosti na jejich trička.

Byl založen spolek Čeští mistři a v tuto chvíli rozšiřujeme funkčnost trik CityZen z „pouhého oblečení“ na nosič (médium) pro sdělení krásných příběhů.

Dovolujeme si Vás tedy pozvat do klubu těch, kteří pochopili myšlenku celého projektu. S velkou radostí a hrdostí s Vámi budeme sdílet.

Ve čtvrtek 27. dubna 2023  se od 10 hodin koná v Galerii Zlatá husa 

tisková konference týkající se představení nově vzniklé neziskové organizace Čeští mistři, z.s. Součástí konference bude i prezentace výsledků průzkumu o hrdosti Čechů na svou státní příslušnost a přehledu, na co jsou Češi hrdí a proč.

Posláním této organizace je zejména posilování povědomí o známých i méně známých Češích a jejich úspěších z různých oborů a profesí. Prvním počinem bude uvedení unikátní série triček s potisky obrazů českých malířů z Galerie Zlatá husa, jako jsou například Josef Čapek nebo Václav Špála. Část z výtěžků aktivit bude věnována dobročinným účelům. Generálním partnerem projektu je český výrobce triček CityZen. Dalšími partnery projektu jsou Galerie Zlatá husa a rodinné vinařství manželů Železných Tanzberg Mikulov.

Pozvání přijali:

Michal Malátný – zpěvák a tvář projektu Čeští mistři

Manželé Vladimír a Konstancie Železní – Galerie Zlatá husa, Tanzberg Mikulov

Pavel Hrstka – ředitel CityZen, s.r.o.

 

Svou účast prosím potvrďte do pátku 21. 4. 2023 na e-mail: lenka.jehlickova@cityzenwear.cz.

Adresa: Dlouhá 616/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram